plende

  Rezerwacja 533 633 182  Opłać e-zezwolenie

 
  • S4

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr 11/Plenum/2021

Zarządu Okręgu PZW z dnia 01/03/2021

w sprawie

wprowadzenia nowych uregulowań wewnętrznych

stosowanych w Ośrodku Wędkarsko-Turystycznym „Rybaczówka” w Turawie

REGULAMIN OŚRODKA WĘDKARSKO-TURYSTYCZNEGO

W TURAWIE

1. Ośrodek Wędkarsko-Turystyczny w Turawie, zwany dalej Ośrodkiem, prowadzi Okręg PZW z/s w Opolu.

2. Ośrodek jest czynny sezonowo w okresie od 15 kwietnia do 31 października (sezon). Terminy te mogą ulec zmianie w drodze uchwały Zarządu Okręgu PZW.

3. Domki i pokoje wynajmowane są na doby, przy czym doba hotelowa trwa od godz. 14.00 do godz. 10.00 dnia następnego. Cennik usług Ośrodka oraz informacja o wyposażeniu domków i pokoi są dostępne na Ośrodku oraz przez Okręg PZW z/s w Opolu www. pzw.org.pl/opole w zakładce „Rybaczówka Turawa”.

4. Klucze do wynajętych domków i pokoi wydawane są w godz. od 14.00 do 20.00 po uprzednim dokonaniu rezerwacji.

5. Osoby zainteresowane mogą dokonać rezerwacji:

• telefonicznie pod numerem: + 48 533 633 182

• drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Domki lub pokoje mogą być wynajęte na rzecz osób:

• które ukończyły 18 lat,

• które przedstawią aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem, na podstawie którego możliwe jest dokonanie identyfikacji i zaewidencjonowanie danych gości w odniesieniu do: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL,

• które nie pozostają pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.

7. W domkach i pokojach nie może przebywać więcej osób niż pozwala na to liczba miejsc noclegowych.

8. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Ośrodka jedynie pod opieką osób dorosłych.

9. Osoby przebywające na terenie Ośrodka są zobowiązane do przestrzegania zasad czystości i higieny, oraz ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, urządzeń technicznych, wyposażenia, powstałe z ich winy lub winy odwiedzających ich gości. W domkach i pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz patroszenia i oprawiania ryb.

10. Zachowanie gości i osób korzystających z usług Ośrodka nie może zakłócać zasad porządku, kultury i poszanowania dóbr osób trzecich. Ośrodek może odmówić świadczenia usług osobie, która swym nagannym zachowaniem narusza zasady porządku i współżycia społecznego lub naruszyła zasady niniejszego Regulaminu w przeszłości. Osoba taka może zostać poproszona o opuszczenie Ośrodka, a - w przypadku braku pożądanej reakcji - także usunięta z terenu Ośrodka przez właściwe służby.

11. Ośrodek akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie obiektu za dodatkową opłatą. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowiło ono zagrożenia dla innych gości i personelu. Właściciel ma bezwzględny obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Ośrodka.

12. Na terenie Ośrodka obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych we wszystkich pomieszczeniach.

13. Na terenie Ośrodka znajdują się niestrzeżone miejsca umożliwiające zaparkowanie pojazdów samochodowych należących do osób zakwaterowanych w Ośrodku . Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody zaistniałe w pojazdach mechanicznych pozostawionych na jego terenie.

14. Wyrzucanie nieczystości stałych jest możliwe wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.

15. Palenie ognisk i wędzenie ryb jest możliwe wyłącznie w oznakowanych miejscach przeznaczonych do tego celu.

16. Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać na terenie Ośrodka do godz. 22.00.

17. Cisza nocna na Ośrodku obowiązuje w godzinach od 22.00 do 7.00 rano.

18. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie grzałek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoi.

20. Zasady niniejszego Regulaminu dotyczą wszystkich osób przebywających na terenie Ośrodka .

21. Po zakończeniu sezonu Ośrodek pozostaje zamknięty. Przebywanie na terenie obiektu Ośrodka poza sezonem jest zabronione.

22. Administratorem danych osobowych jest: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu prawidłowego świadczenia usług Ośrodka Wędkarsko-Turystycznego w Turawie na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

23. Osobom odznaczonym medalem „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa Okręgu Opolskiego” przysługuje ulga w wysokości 50 % przy korzystaniu z usług Ośrodka, w wymiarze łącznym do 7 dni w roku.

Telefony alarmowe: Pogotowie Ratunkowe 999

Straż Pożarna 998

Policja 997

Pogotowie Energetyczne 991

Opiekun Ośrodka: + 48 533 633 182

Copyright © Rybaczówka Turawa

Stworzone przez Intratnie.pl