Rezerwacja 533 633 182  Opłać e-zezwolenie

 

Regulaminy i cenniki obowiązujące w 2024 roku

Opłata klimatyczna

 

 

REGULAMIN

WYPOŻYCZANIA  ŁODZI

W OŚRODKU WĘDKARSKO - TURYSTYCZNYM „RYBACZÓWKA” W TURAWIE

 

 1. Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki oraz zakres praw
  i odpowiedzialności osób korzystających z wypożyczalni łodzi Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z/s w Opolu zlokalizowanej na Ośrodku Wędkarsko-Turystycznym „Rybaczówka” w Turawie.
 2. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza zawarcie Umowy pomiędzy osobą wypożyczająca łódź wraz z jej wyposażeniem a Okręgiem PZW z/s w Opolu o treści określonej postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Wypożyczalnia jest czynna 7 dni w tygodniu w godz. 5.00-20.00 (tylko w okresie od 30 kwietnia do 30 listopada).
 4. Wypożyczane łodzie wraz z wyposażeniem - zwane dalej także sprzętem - są własnością Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu.
 5. Wypożyczenie sprzętu następuje po zapoznaniu się przez osobę wypożyczającą sprzęt z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 6. Sprzęt pływający może być wypożyczony na rzecz osób:
 • pełnoletnich, które ukończyły 18 lat,
 • które przedstawią aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem, na podstawie którego pracownik wypożyczalni będzie mógł dokonać sprawdzenia zgodności danych z danymi wpisanymi do karty wypożyczenia w odniesieniu do: imienia i nazwiska Wypożyczającego, jego adresu zamieszkania, numeru PESEL,
 • które nie pozostają pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; innych leków, które z definicji zabraniają, lub zalecają powstrzymanie się od kierowania jakimikolwiek środkami pływającymi oraz kontaktu z akwenem wodnym.
 1. Jeżeli pracownik wypożyczalni uzna Klienta za niewiarygodnego, może odmówić wypożyczenia sprzętu bez podania przyczyny.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą pływać na łodzi tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za osoby pozostające pod ich opieką.
 3. Podstawowym wyposażeniem łodzi są kamizelki ratunkowe, które osoba wypożyczająca (użytkownik) ma bezwzględny obowiązek stosować i używać zgodnie z przeznaczeniem w celu zapewnienia bezpieczeństwa własnego i osób pozostających pod jej opieką w czasie korzystania z łodzi.
 4. Osoby korzystające z łodzi zobowiązani są do założenia i zapięcia kamizelek ratunkowych.
 5. Podczas wypływania, jak i samego pływania nie wolno siadać na burtach łodzi, skakać z łodzi do wody oraz kąpać się w kamizelkach ratunkowych.
 6. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym natychmiastowe wypożyczenie, tzn. czysty i sprawny technicznie.
 7. Wydanie kotwicy wiąże się z pobraniem zwrotnej kaucji w wysokości 150,-zł zabezpieczającej zwrot kotwicy po wypożyczeniu.
 8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zniszczenie, zgubienie lub kradzież wypożyczonej łodzi wraz z jej wyposażeniem i zobowiązany jest do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości łodzi oraz jej wyposażenia (na podstawie cen obowiązujących na rynku w dniu stwierdzenia faktu). Jednocześnie w takich przypadkach osoba wypożyczająca jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić Policję, a następnie przedstawić zaświadczenie (notatkę Policji) potwierdzającą okoliczność zgłoszenia kradzieży pracownikowi wypożyczalni.

Osoba wypożyczająca sprzęt ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim związane z korzystaniem z wypożyczonego sprzętu.

 1. Istnieje możliwość rezerwacji wypożyczenia sprzętu w formie: elektronicznej (pod adresem e‑mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefonicznie pod nr 533 633 182.
 2. W trakcie pływania należy zachować się zgodnie z obowiązującą etykietą wodniacką, zabrania się przybijania w miejscach do tego nieprzeznaczonych, skakania ze sprzętu do wody, moczenia kapoków, uderzania łódką w łódkę, zaśmiecania akwenu wodnego i nadbrzeży akwenu.
 3. Osoby dopuszczające się naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa do rekompensaty.
 4. Wypożyczający sprzęt zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności uregulować należności wynikające z Regulaminu wypożyczalni na rzecz Okręgu PZW z/s w Opolu oraz używać sprzęt zgodnie z Regulaminem.
 5. W przypadku nie zwrócenia wypożyczonego sprzętu do momentu zamknięcia wypożyczalni w dniu zwrotu, dane osoby wypożyczającej sprzęt mogą zostać przekazane Policji z informacją o prawdopodobieństwie popełnienia czynu karalnego przez tą osobę.
 6. Administratorem danych osobowych jest: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r., str.1) /tzw. RODO/.

 

 

 

 

Copyright © Rybaczówka Turawa

Administratorka strony: Patrycja Korczewska

Stworzone przez Intratnie.pl