Rezerwacja 533 633 182  Opłać e-zezwolenie

 

Regulaminy i cenniki obowiązujące w 2024 roku

Opłata klimatyczna

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr 21/Prezydium/2023

Zarządu Okręgu PZW z siedzibą w Opolu

z dnia 13/03/2023 w sprawie

wprowadzenia nowych uregulowań wewnętrznych

stosowanych w Ośrodku Wędkarsko-Turystycznym „Rybaczówka” w Turawie

 

REGULAMIN

PARKINGU DLA KAMPERÓW

NA TERENIE OŚRODKA WĘDKARSKO-TURYSTYCZNEGO „RYBACZÓWKA” W TURAWIE

 

 

 1. Niniejsze warunki korzystania z parkingu dotyczą wjazdu i korzystania z parkingu dla kamperów na terenie OWT Rybaczówka
 2. Poprzez wjazd na teren Ośrodka użytkownik pojazdu zawiera umowę najmu miejsca parkingowego na warunkach opisanych w Regulaminie Ośrodka Wędkarsko-Turystycznego ,,Rybaczówka’’.
 3. Cennik usług Ośrodka dostępny na Ośrodku oraz na pzw.org.pl/opole w zakładce „Rybaczówka Turawa”.
 4. Miejscem parkingowym jest wydzielony plac na terenie Ośrodka przeznaczony na parkowanie pojazdu z podłączeniem do prądu. Wykorzystanie wody oraz energii elektrycznej  jest wliczone w cenę pobytu.
 5. Zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do celu parkowania.
 6. Na terenie Ośrodka zabrania się:
  1. naprawiania, mycia, odkurzania i tankowania pojazdów;
  2. pozostawiania w pojeździe zwierząt w czasie postoju na miejscu parkingowym;
 7. W trosce o otaczającą nas przyrodę nie niszczymy i nie wycinamy drzew oraz krzewów.
 8. Na terenie Ośrodka jest wyznaczone miejsce do mycia naczyń i innych przedmiotów oraz zapewniony dostęp do sanitariatów.
 9. Na terenie Ośrodka obowiązuje całkowity zakaz rozpalania ogniska w miejscach innych niż wyznaczone do tego celu.
 10. Każda osoba przebywająca na terenie Ośrodka zobowiązana jest dbać o ład i porządek wokół swojego miejsca wypoczynku, a w szczególności do składowania nieczystości i odpadów w miejscu do tego przeznaczonym.
 11. Osoby zameldowane oraz osoby odwiedzające mogą przebywać na terenie Ośrodka wyłącznie do godziny 22:00. Wizyty osób odwiedzających wymagają zgłoszenia personelowi Ośrodka.
 12. Przed opuszczeniem stanowiska parkingowego użytkownik jest zobowiązany do posprzątania i pozostawienia go w nienaruszonym stanie.

 

Copyright © Rybaczówka Turawa

Administratorka strony: Patrycja Korczewska

Stworzone przez Intratnie.pl