plende

  Rezerwacja 533 633 182  Opłać e-zezwolenie

 
  • S4

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr 11/Plenum/2021

Zarządu Okręgu PZW z dnia 01/03/2021

w sprawie

wprowadzenia nowych uregulowań wewnętrznych

stosowanych w Ośrodku Wędkarsko-Turystycznym „Rybaczówka” w Turawie

REGULAMIN

SKŁADOWANIA I CUMOWANIA ŁODZI WĘDKARSKICH

NA OŚRODKU WĘDKARSKO-TURYSTYCZNYM „RYBACZÓWKA” W TURAWIE

1. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z USŁUG OŚRODKA PRZEDSTAWIA CENNIK USTALONY PRZEZ ZARZĄD OKRĘGU PZW Z/S W OPOLU.

2. SKŁADOWANIE I CUMOWANIE ŁODZI ODBYWA SIĘ W CYKLU MIESIĘCZNYM LUB ROCZNYM.

3. OPŁATY - ZARÓWNO MIESIĘCZNE, JAK I CAŁOROCZNE - POBIERANE SĄ W DNIU ZACUMOWANIA ŁODZI.

4. KAŻDA OSOBA MA WYZNACZONE MIEJSCE NA PRZYCUMOWANIE ŁODZI, PRZED KAŻDYM SEZONEM POWINNA POINFORMOWAĆ PERSONEL OŚRODKA O DALSZYM KORZYSTANIU Z USŁUG I NIEZWŁOCZNIE UIŚCIĆ OPŁATĘ NA OŚRODKU,ABY UTRZYMAĆ WCZEŚNIEJ ZAJMOWANE MIEJSCE.

5. NA OŚRODKU I W MIEJSCU WYZNACZONYM NA CUMOWANIE ŁODZI PANUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ UŻYWANIA OPON ; AKCEPTOWANE SĄ JEDYNIE MATY GUMOWE. TWORZENIE JAKICHKOLWIEK KONSTRUKCJI (np. PODESTÓW KŁADEK itp.) NAD BRZEGIEM W MIEJSCU CUMOWANIA ŁODZI BEZ POZWOLENIA KIEROWNIKA OŚRODKA JEST ZABRONIONE.

6. W TRAKCIE I PO ZAKOŃCZONYM SEZONIE KAŻDY WĘDKARZ MA OBOWIĄZEK UTRZYMYWAĆ PORZĄDEK W MIEJSCU CUMOWANIA ŁODZI.

7. SKŁADOWANIE NA OŚRODKU ŁODZI, JAK I PRZYCZEPY PRZEWOŻĄCEJ ŁODZIE DO NASTĘPNEGO SEZONU MOŻE ODBYWAĆ SIĘ TYLKO W MIEJSCU WYZNACZONYM PRZEZ PERSONEL OŚRODKA.

8. NARUSZENIE POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU BĘDZIE SKUTKOWAŁO ODMOWĄ SKŁADOWANIA I CUMOWANIA ŁODZI NA KOLEJNY SEZON.

9. TELEFON KONTAKTOWY W SPRAWACH USŁUG: 533 633 182.

UWAGA:

OŚRODEK NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE SZKODY LUB KRADZIEŻ ŁODZI ORAZ INNEGO SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO ZACUMOWANYCH NA JEGO TERENIE.

Copyright © Rybaczówka Turawa

Stworzone przez Intratnie.pl