Rezerwacja 533 633 182  Opłać e-zezwolenie

 

Biuro Ośrodka w lipcu czynne jest codziennie w godzinach 6:00-22:00. Godziny mogą ulec zmianie.

W godzinach otwarcia Biura jest możliwość slipowania – wodowania i wypożyczenia łodzi.

Wody Polskie w Gliwicach zapraszają do udziału w akcji sprzątania zbiornika Turawa. W Światowy Dzień Wody wspólnymi siłami zadbamy o czystość jednego z najpiękniejszych miejsc Opolszczyzny. Na uczestników czekają również dodatkowe atrakcje.

Choć może wydawać się inaczej, od wielu lat dzień 22 marca jest jedną z najważniejszych dat w kalendarzu. To właśnie wtedy obchodzony jest Światowy Dzień Wody – dzień w którym wszyscy możemy przysłużyć się wodom w naszym kraju, będącym naturalnym i wspólnym dobrem. Bez wody nie byłoby życia, a jej wpływ na kształt środowiska jest niebagatelny.

Tegoroczna edycja ŚDW organizowana jest pod hasłem „Przyspieszenie zmian”. Dobrych zmian, przyczyniających się między innymi do poprawy stanu i kondycji wód. Właśnie dlatego Wody Polskie w Gliwicach zapraszają do uczestnictwa w pikniku i akcji sprzątania zbiornika Turawa, która odbędzie się 22 marca. Miejsca wyjątkowego, bo znajdującego się na terenie obszarów Natura 2000.

Współorganizatorami wydarzenia są: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Turawa oraz Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu. Wspierać nas będą również nasi Partnerzy: Straż Pożarna i Policja z Opola, Opolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turawa, Fundacja Opolskie Centrum Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Avi” oraz Leroy Merlin z Opola. 

Inicjatywa zostanie przeprowadzona również w ramach autorskiej kampanii edukacyjnej PGW Wody Polskie pn. „Wody to nie śmietnik”. Poprzez jej realizację chcemy kształtować poczucie odpowiedzialności społecznej za lokalne środowisko, a także przekazywać wiedzę o dużej skali problemu, którym jest zaśmiecanie rzek i zbiorników wodnych. Woda jest naszym wspólnym dobrem, a negatywne skutki powstałe w wyniku zaśmiecania wód oddziałują również na całe środowisko. 

Oprócz sprzątania na wszystkich uczestników czekać będą również dodatkowe atrakcje. Wśród nich wymienić można między innymi pokazy sprzętu ratowniczego oraz pokazy nurkowe, wodne quizy i zagadki z nagrodami, czy lekcje terenowe z ekspertami. Jednym z gości wydarzenia będzie również puchacz – mieszkaniec Opolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Avi”. Organizatorzy zapewniają wszystkim uczestnikom niezbędne środki ochrony osobistej (worki i rękawiczki).

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Turawy, okolic oraz całej Opolszczyzny. Wspólnie możemy zadbać o dobro naszych wód! 

Informujemy, że od 15 kwietnia 2023 roku Ośrodek Wędkarsko-Turystyczny „Rybaczówka” w Turawie będzie otwarty.

Zapraszamy!  

Zima za pasem, a to oznacza, że sezon na Ośrodku Wędkarsko-Turystycznym „Rybaczówka” w Turawie dobiegł końca...

Pragniemy serdecznie podziękować Paniom Wandzie i Gosi oraz Panom Waldkowi, Grzegorzowi, Maciejowi, Wojciechowi, Danielowi, Andrzejowi, Michałowi, Igorowi, Damianowi oraz Arturowi, którzy poświęcając swój wolny czas z pełnym zaangażowaniem pomogli przy sprzątaniu Ośrodka, grabieniu liści oraz ściąganiu łódek. 

W dniu 28.10.2022 r. na terenie Ośrodka Wędkarsko-Turystycznego „Rybaczówka” w Turawie odbyły się rajdy turystyczno-krajoznawcze połączone ze zwiedzaniem nowej wystawy turystyczno-krajoznawczej prezentującej walory przyrodnicze województwa opolskiego.

Rajdy realizowane były przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego zs. w Opolu w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2022 roku, skierowanego do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w ramach zadania Promowanie walorów turystycznych regionu poprzez rozwój produktów turystyki wędkarskiej.

Lekcje plenerowe dla 84 dzieci poprowadzili Jakub Roszuk Dyrektor Biura Okregu PZW oraz Piotr Labusga Prezes Koła PZW w Komprachcicach, natomiast o organizację i poczęstunek zadbały Monika Ostrowska z Biura Okręgu PZW oraz Agnieszka Brodziak Kierownik Ośrodka Wędkarsko-Turystycznego „Rybaczówka” w Turawie. 

Atmosfera była wyśmienita, pogoda wspaniała, a dzieci uśmiechnięte! 

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu Województwa Opolskiego Województwo Opolskie reprezentowanego przez Marszałka Województwa Opolskiego Andrzej Buła i Wicemarszałka Województwa Opolskiego Zbigniew Kubalańca - Wicemarszałek Województwa Opolskiego oraz pomocy pracowników Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Projekt otrzymał PATRONAT HONOROWY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ANDRZEJA BUŁY

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do zwiedzenia wystawy.

Copyright © Rybaczówka Turawa

Administratorka strony: Patrycja Korczewska

Stworzone przez Intratnie.pl