Rezerwacja 533 633 182  Opłać e-zezwolenie

 

Biuro Ośrodka w lipcu czynne jest codziennie w godzinach 6:00-22:00. Godziny mogą ulec zmianie.

W godzinach otwarcia Biura jest możliwość slipowania – wodowania i wypożyczenia łodzi.

Informujemy, że Ośrodek Wędkarsko-Turystyczny „Rybaczówka” w Turawie od 2 do 13 listopada czynny będzie w godzinach od 8:00 do 16:00.

W piątek, 28 października 2022 r. na terenie Ośrodka Wędkarsko-Turystycznego „Rybaczówka” w Turawie przy ul. Opolskiej 56 odbyły się rajdy turystyczno-krajoznawcze połączone ze zwiedzaniem nowej wystawy turystyczno-krajoznawczej prezentującej walory przyrodnicze województwa opolskiego. 

Rajdy realizowane były przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego zs. w Opolu w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2022 roku, skierowanego do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w ramach zadania Promowanie walorów turystycznych regionu poprzez rozwój produktów turystyki wędkarskiej.

CELEM RAJDÓW BYŁA: Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz walorów przyrodniczych Opolszczyzny, w tym fauny jezior turawskich, a także turystyki wędkarskiej jako znakomitego sposobu spędzania wolnego czasu. Zwrócenie uwagi na turystyczny, krajoznawczy i edukacyjny oraz proekologiczny aspekt wędkarstwa oraz propagowanie nowej formy turystyki – turystyki wędkarskiej, jako niezwykle atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu, w bliskim kontakcie z przyrodą z jednoczesnym poznawaniem walorów turystyczno-krajoznawczych Województwa Opolskiego. 

UCZESTNICY RAJDU ZOSTALI ZAPOZNANI Z: działalnością proekologiczną Okręgu PZW, dotyczącą zachowania różnorodności biologicznej, utrzymania procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów akwenów Województwa Opolskiego, ochrony ich walorów krajobrazowych, zachowania ciągłości istnienia rodzimych gatunków ryb itp.

RAJDY: odbywały się w czterech różnych kategoriach wiekowych i uczestniczyło w nich łącznie 84 dzieci oraz ich opiekunowie.

W ramach realizacji rajdów zorganizowano poczęstunek dla dzieci i ich opiekunów. Atmosfera była wyśmienita, pogoda wspaniała, a dzieci uśmiechnięte.

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Województwo Opolskiereprezentowanego przez Marszałka Województwa Opolskiego Andrzej Buła i Wicemarszałka Województwa Opolskiego Zbigniew Kubalańca - Wicemarszałek Województwa Opolskiego oraz pomocy pracowników Departamentu Sportu i Turustyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Na realizację całego zadania, w tym wykonanie i montaż wystawy na terenie OWT „Rybaczówka” w Turawie otrzymaliśmy 25 000 zł, za co serdecznie dziękujemy.

Projekt otrzymał PATRONAT HONOROWY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ANDRZEJA BUŁY!

Dzieje się na Ośrodku Wędkarsko-Turystycznym "Rybaczówka" w Turawie 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego zs. w Opolu informuje o kolejnych inwestycjach na Ośrodku Wędkarsko-Turystycznym „Rybaczówka” w Turawie. 

 Po wykonaniu w latach poprzednich:

 • przebudowy domu wędkarza opolskiego, w ramach której całościowo przedudowano budynek główny, tworząc w nim pomieszczenia biurowe, salę szkoleniową z zapleczem kuchennym, pomieszczenia Społecznej Straży Rybackiej oraz ogólnodostępne toalety;
 • remontu slipu;
 • wiaty i altany ogniskowej;
 • modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej;
 • remontu łazienek we wszystkich domkach znajdujących się na ośrodku;
 • zagospodarowania terenu Ośrodka oraz jego wyposażenia;
 • modernizacji ogrodzenia i budowie wiaty śmietnikowej.

PRZYSZEDŁ CZAS NA KOLEJNY ETAP – teraz coś dla dzieci i nie tylko!

Dzięki wsparciu WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Województwo Opolskie reprezentowanego przez Marszałka Województwa Opolskiego Andrzej Buła i Wicemarszałka Województwa Opolskiego Zbigniew Kubalańca oraz pomocy pracowników DEPARTAMENTU SPORTU I TURYSTYKI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO – otrzymaliśmy środki finansowe na realizację zadania publicznego pod nazwą „Promowanie walorów turystycznych regionu poprzez rozwój produktów turystyki wędkarskiej ”.

Na realizację zadania otrzymaliśmy 25 000 zł. 

Zadanie jest już ZREALIZOWANE! A tablice czekają na zainteresowanych, których serdecznie zapraszamy!

W najbliższym czasie na Ośrodek zaprosimy WĘDKARSKI NARYBEK, żeby porozmawiać o RYBACH i nie tylko…

#PodrozujPoO!polsku

Zuzanna Donath-Kasiura - Wicemarszałek Województwa Opolskiego

Szymon Ogłaza - Członek Zarządu Województwa Opolskiego 

@Antoni Konopka

Opolski Magnes

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego zs. w Opolu informuje o kolejnych inwestycjach na Ośrodku Wędkarsko-Turystycznym „Rybaczówka” w Turawie.

Po wykonaniu w latach poprzednich:

 • przebudowy Domu Wędkarza Opolskiego, w ramach której całościowo przebudowano budynek główny, tworząc w nim pomieszczenia biurowe, salę szkoleniową z zapleczem kuchennym, pomieszczenia społecznej straży rybackiej oraz ogólnodostępne toalety;
 • remontu slipu;
 • wiaty i altany ogniskowej;
 • modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej;
 • remontu łazienek we wszystkich domkach znajdujących się na ośrodku;
 • zagospodarowania terenu Ośrodka.

 

Przyszedł czas na kolejny etap prac w celu podniesienia komfortu użytkowania ośrodka przez wędkarzy i ich rodziny. W roku 2022 zakupione zostały:

 • meble pod wiatę główną na 100 osób;
 • ławki do altany ogniskowej – 4 szt.;
 • ławki na teren ośrodka – 3 szt.;
 • komplety mebli przed wszystkie domki wypoczynkowe – 8 kpl.;
 • ławki ogniskowe – 6 szt.;
 • śmietniki drewniane – 3 szt.

Ponadto zlecona została modernizacja ogrodzenia oraz wykonanie wiaty śmietnikowej.

 

Mamy nadzieję, że sukcesywne remonty prowadzone małymi kroczkami od kilku lat, przyniosły zdecydowaną poprawę wizerunku naszego Ośrodka.

Dlatego w tym miejscu i w tym czasie, serdecznie dziękujemy za wsparcie naszych starań dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Regionalny w Opolu za dofinansowanie inwestycji realizowanych w bieżącym roku, w ramach działania 1.8 Różnicowanie działalności rolniczej i nowe formy dochodów, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Copyright © Rybaczówka Turawa

Administratorka strony: Patrycja Korczewska

Stworzone przez Intratnie.pl